logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

O NÁS » Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra

 

Organizácia Slovenskej stavebnej inšpekcie (§123a ods.5 stavebného zákona). Inšpekciu tvorí 5 Inšpektorátov (v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Žiline) a Riaditeľstvo, ktoré sídli v Bratislave. Inšpektoráty sú prvostupňové orgány, vykonávajú hlavný štátny stavebný dohľad priamo v teréne a ukladajú nápravné opatrenia a pokuty, prešetrujú petície a sťažnosti na činnosť inšpektorov. Riaditeľstvo je správnym orgánom druhého stupňa, najčastejšie rieši odvolania proti uloženým pokutám, alebo sťažnosti na postup Inšpektorátov, navrhuje a vyhodnocuje ročné plány a metodicky riadi Inšpektoráty. Pri výbere stavieb na vykonávanie hlavného štátneho stavebného dohľadu je Slovenská stavebná inšpekcia povinná v súlade so Štatútom a svojim ročným plánom práce prihliadať na význam stavby z hľadiska štátneho, verejného a miestneho záujmu a technickej náročnosti. Z uvedeného vyplýva, že na výkon dohľadu, ktorého sa vo svojich podnetoch domáhajú právnicke a fyzické osoby, nie je právny nárok, ani na vybavenie takýchto podnetov nie sú určené lehoty žiadnymi predpismi

 

Inšpektorát sídlo  Územná Pôsobnosť  v obvodoch okresov

I. Inšpektorát Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.
II. Inšpektorát Bratislava Bratislava l, Bratislava ll, Bratislava lll, Bratislava lV, Bratislava V, Dunajská Streda, Malacky, Myjava, Pezinok, Senec, Senica, Skalica.
III. Inšpektorát Košice Bardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice l, Košice ll, Košice lll, Košice lV, Košice - okolie, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce.
IV. Inšpektorát Nitra Bánovce nad Bebravou,  Galanta, Hlohovec, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Prievidza, Šaľa, Topolčany, Trnava, Zlaté Morance.
V. Inšpektorát Žilina Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Ružomberok, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina

 

N2U3MjBkMT