logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

O NÁS »

 

Výročná správa za rok 2019 VS 2019, P1, P2, P3, P4 P5, P6

Výročná správa za rok 2018  VS 2018 , P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , P6 

Výročná slpráva za rok 2017  VS 2017  P1, P2, P3, P4, P5, P6,

Výročná správa za rok 2016 VS 2016P1P2P3P4P5P6

Výročná správa za rok 2015 VS 2015,P1P2P3

Výročná správa za rok 2014 VS 2014,P1P2P3P4P5P6

Výročná správa za  rok 2013 VS2013 P1 P2 P3 P4 P5 P6

Výročná správa za rok 2012 VS 2012 Prílohy

Výročná správa za rok 2011 VS 2011

Výročná správa za rok 2010 VS 2010

Výročná správa za rok 2009 VS 2009

Výročná správa za rok 2008 VS 2008

Výročná správa za rok 2007 VS 2007

Výročná správa za rok 2006 VS 2006

Výročná správa za rok 2005 VS 2005

Výročná správa za rok 2004 VS 2004

NDNiYjg1