logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

O NÁS » Dokumenty » Faktúry » Rok zverejnenia: 2011

 

Číslo      faktúry

Dodávateľ / zhotoviteľ

Predmet    faktúry

Cena s DPH

Dátum

1/2011

PLUSCOMP s.r.o. BA

Servis k mzdám za r. 12/2010

98,75 €

13.1.2011

2/2011

Autosko Bratislav

Servis Fábia BA-308Ha

213,26 €

13.1.2011

3/2011

AJFA+AVIS, Žilina

Mzdová účtovníčka

48,00 €

13.1.2011

4/2011

COLA - Ladislav Eichler

BOZP a PO 1/2011

100,00 €

13.1.2011

5/2011

Krajský pozemkový úrad Za

Trv. príkaz služby+energiaI.Q 2011 ZA

330,00 €

17.1.2011

6/2011

RNDr. Oľga Štoflová

Trvalý príkaz nájom garáži 1/2011

80,00 €

17.1.2011

7/2011

Rozhlasová a televízna spoločnosť    Bratislava

Služby verejnosti polrok 2011

111,48 €

17.1.2011

8/2011

Jaroslav Šedivý - Fi Matej, Nitra

Trvalý príkaz upratovacie práce IQ NR

39,80 €

27.1.2011

9/2011

T - Com Bratislava

Telefónne hovory za 12/2010

424,93 €

27.1.2011

10/2011

T - Mobile Slovensko, a.s. Ba

Mesačné poplatky Ri

230,53 €

17.1.2011

11/2011

T - Mobile Slovensko, a.s. Ba

Mesačné poplatky BA

88,55 €

17.1.2011

12/2011

T - Mobile Slovensko, a.s. BB

Mesačné poplatky BB

92,87 €

17.1.2011

13/2011

T - Mobile Slovensko, a.s. KE

Mesačné poplatky KE

72,26 €

17.1.2011

14/2011

T - Mobile Slovensko, a.s. NR

Mesačné poplatky NR

96,06 €

17.1.2011

15/2011

T - Mobile Slovensko, a.s. ZA

Mesačné poplatky ZA

87,61 €

17.1.2011

16/2011

S - EPI, s.r.o. Žilina

Základné súbory SEPI za r. 2010

78,33 €

24.1.2011

17/2011

Slovenská pošta, a.s.

Poštové známky KE

132,00 €

24.1.2011

18/2011

Anna Ružinská, Tr. SNP 7, BB

Upratovanie BB

19,50 €

24.1.2011

19/2011

Inštitút pre verejnú správu, BA

Odborný seminár

332,00 €

24.1.2011

20/2011

Poradca podnikateľa, ZA

Finančný spravodajca r. 2010 vyúčtovanie

1,23 €

24.1.2011

21/2011

Team Prevent, Bratislava

Zdravotná služba za 1Q/2011

258,91 €

24.1.2011

22/2011

Q - BG spol. s. r.o. BA

Akualizácia programov ekonomicko-finančnejagendy na r. 2011

3220,80 €

27.1.2011

23/2011

Q - BG spol. s. r.o. BA

Rozhranieinfo. systémuŠTÁTNEJ POKLADNICE

920,40 €

27.1.2011

24/2011

HAKER, spol. s.r.o. NR

Preprogramovanie ústredne NR

84,00 €

27.1.2011

25/2011

Štatistický úrad SR, prac. ŠÚ BB

Energie a služby 12/2010_BB

267,83 €

27.1.2011

26/2011

Slovenská inšpekcia životného     prostredia NR

File0026.PDF

455,34 €

27.1.2011

27/2011

Slovnaft, a.s. Bratislava

Čerpanie PHL_6-31_12/2010

307,62 €

27.1.2011

28/2011

MOBIL STAR, spol. s.r.o. KE

Oprava vozidla ŠPZ KE-008CM

147,85 €

27.1.2011

29/2011

VERLAG DASHÖFER, BA

Spravodajca vo verejnejspráve

151,20 €

27.1.2011

30/2011

Jozef Habrman PC SERVIS NR

Systémové práce na PC/Pá,Ha

45,00 €

4.2.2011

31/2011

Slovenská pošta a.s.

Poštové známky

80,00 €

4.2.2011

32/2011

JAGA GROUP, s.r.o. Bratislava

Časopis Stavebné materiály r.2011

11,90 €

4.2.2011

33/2011

PLUSCOMP, s.r.o. Bratislava

Prevádzkový servis SW-MZDY ya 1.2011

99,58 €

4.2.2011

34/2011

EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania, Bratislava

Seminár - p. Živčičová

49,00 €

4.2.2011

35/2011

Slovnaft, a.s. Bratislava

Čerpanie PHL  1.1.-15.1.2011

271,47 €

4.2.2011

36/2011

Binary Technologies, s.r.o. KE

Pamäťová karta, myš, servis

98,50 €

9.2.2011

37/2011

Slovenská pošta a.s.

Poštové ceniny - známky

70,00 €

9.2.2011

38/2011

Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica

Poštové známky

125,00 €

11.2.2011

39/2011

PC Team, s.r.o.B.Bystrica

Oprava progr. vybavenia NB

47,81 €

11.2.2011

40/2011

Praxis - Media, Bratislava

Účtovné súvzťažnosti III2011 - III2012

241,01 €

11.2.2011

41/2011

Inštitut pre verejnú správu Bratislava

Školenie Putec

41,50 €

16.2.2011

42/2011

PLUPCOMP s.r.o. Bratislava

Licencia SW MZDY za r.2011

83,76 €

16.2.2011

43/2011

RNDr. Oľga Štofková, Žilina

Trvalý príkaz nájom garáži 2/2011

80,00 €

16.2.2011

44/2011

Le Cheque Dejeuener s.r.o.BA

Jedálne kupóny 1/2011 Ri

482,40 €

16.2.2011

45/2011

Le Cheque Dejeuener s.r.o.BA

Jedálne kupóny 1/2011 BA

266,40 €

16.2.2011

46/2011

Le Cheque Dejeuener s.r.o.BA

Stravné lístky 1/2011 BB

283,92 €

16.2.2011

47/2011

Le Cheque Dejeuener s.r.o.BA

Stravné lístky 1/2011 KE

265,92 €

16.2.2011

48/2011

Le Cheque Dejeuener s.r.o.BA

Jedálne kupóny 1/2011 NR

222,72 €

16.2.2011

49/2011

Le Cheque Dejeuener s.r.o.BA

Jedálne kupóny január 2011 ZA

237,12 €

16.2.2011

50/2011

COLA - Ladislav Eichler, Bratislava

BOZP + PO za február 2011

100,00 €

16.2.2011

51/2011

T-Mobile Slovak Telekom a.s. BA

Mobil + internet BA RI

233,39 €

17.2.2011

52/2011

T-Mobile Slovensko Ba

Hlasové služby za BA

87,59 €

17.2.2011

53/2011

T-Mibile Slovensko BA

Hlasové služby za BB

93,36 €

17.2.2011

54/2011

T-Mobile Slovensko BA

Hlasové služby za KE

69,84 €

17.2.2011

55/2011

T-Mobile Slovensko BA

Hlasové služby za NR

96,36 €

17.2.2011

56/2011

T-Mobile Slovensko BA

Hlasové služby za ZA

91,14 €

17.2.2011

57/2011

Slovak Telekom a.s. BA

Telefónne poplatky + internet

450,80 €

17.2.2011

58/2011

Slovnaft a.s. Bratislava

Čerpanie PHL od 16.1.-31.1.2011

384,52 €

17.2.2011

59/2011

Jaroslav Šedivý - FDi Matej, Nitra

Upratovacie práce za II/2011

39,80 €

17.2.2011

60/2011

MiHi s.r.o.Bratislava

Kancelárske potreby a reprezentačné

125,29 €

24.2.2011

61/2011

PLUSCOMP s.r.o Bratislava

Prevádzkový servis  SW MZDY za 02/2011

100,57 €

24.2.2011

62/2011

Obvodný úrad Košice

Nájomné 1Q KE

130,32 €

24.2.2011

63/2011

Obvodný úrad Košice

Služby + energie 1Q KE

573,46 €

24.2.2011

 

64/2011

 

 

 

 

65/2011

 

 

 

 

66/2011

 

 

 

 

?
NjYzNjY