logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

O NÁS » Dokumenty » Objednávky » Rok zverejnenia: 2015

1-2015-61_Dejeuner-december

2-2015-66_Breno_-_koberec

3-2015-66_ak_-_maovanie

4-2015-64_Slov._pota_-_potove_znamky

5-2015-61_Dejeuner-januar

6-2015-66_Sahovanie_BLESK_-_sahovanie

7-2015-66_Orange_-_telefony__internet

8-2015-61_Dejeuner-februar

9-2015-67_Slov.pota_-_znamky

10-2015-61_TAKACS_-_oberstvenie_porada

11-2015-66_Slov._pota_-_znamky

12-2015-61_Dejeuner-MAREC

13-2015-65_Slov_pota-ceniny1

14-2015-61_Slov_pota_-_znamky

15-2015-61_Dejeuner-April

16-2015-61_-_hotel_ertov_-_porada

17-2015-62_Slov.pota_-_znamky

18-2015-62_kamera_fotoaparat

19-2015-67_Slov._pota-znamky

20-2015-67_Pyrostop_-_revizia_has.pristrojov

21-2015-61_Dejeuner-maj

22-2015-66_OOP

22a-2015-66_PRO-NIK_-_OOPP_

23-2015-67_ilina_Copymat-_oprava_tlaiarne_

24-2015-65_Slov_pota-ceniny_

25-2015-61_Dejeuner-jun

26-2015-65_CANIS_SAFETY_-_OOPP_

27-2015-64_EUROaluzie-_aluzie

28-2015-64_ZERO_BB_-_zalony_zdroj

29-2015-67_DREVONAB_-_kresla

30-2015-61_Dejeuner-jul

31-2015-66_Slov.pota_-_znamky_

32-2015-67_Slov.pota_-_znamky_

33-2015-62_Slov.pota_-_Potove_znamky_-_kopia

34-2015-67_Retop_-_OOPP

35-2015-61_Dejeuner-august

36-2015-61_Dejeuner-september

37-2015-66_Slov.pota_-_znamky_

38-2015-61_Katarina_Hrda_-_odb.literatura

39-2015-61_Ipshop_-_puzdra_na_mobily

40-2015-61_Slov_pota_-_znamky

41-2015-67_Slov.pota_-_znamky_

42-2015-62_Sevis_auta_SUZUKY_BL397CI

43-2015-61_Dejeuner-oktober

44-2015-67_Retop_-_OOPP

45-2015-65_Slov_pota-ceniny

46-2015-67_Slov.pota_-znamky

46a-2015-61_TP_hotel_Druba_-_porada

47-2015-67_Oriola_-_upratovanie

48-2015-62_POSAM_-_USB_tokenkabel

49-2015-61_REMPO_-_OOPP

50-2015-62_slovdekra_-STK_Suzuki_2015

51-2015-61_Dejeuner-november

52-2015-66_Robson_-_STK

53-2015-66_JAGA_GROUP_-_asopis

54-2015-64_TYPOS_-_vizitky

55-2015-61_Katarina_Hrda_-_odb._literatura

56-2015-61_TPD_-_chladnika

57-2015-61_TPD_-_chladnika

58-2015-62_Rempo_-_OPP

59-2015-61-TAKACS-oberstvenie

60-2015-64-A.R.S.-letn-pneu

61-2015-67-eleziarstvo-Siptk-metre

62-2015-67-NAY-vysava

63-2015-64-A-R-S-zimn-pneu

64-2015-64-AE-E-autobatria

65-2015-62-Nay-rdio

66-2015-62-YSK-stoliky

67-2015-61-Dejeuner-december

68-2015-61-Oskr-Szabo-maliarske-prce

69-2015-61-Attila-Szabo-tepovaniedrb.-prce

70-2015-61-Rempo-OOPP

71-2015-61-Digital-Interlogic-autosiastky

ZWQ2NzcyM