logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

O NÁS »
Zmluvy uzatvorené v rokoch 2000 - 2010 nad 500 000 Sk

Kupna zmluva č. 4/2004               O.PDF  

Kúpna zmkuva č. 29-4/2008          S.PDF

Kúpna zmluva č. 7/2008             MS.PDF 

                                   

Zmluvy a dodatky k zmluvám

Zmluva č. 4/2008  o nájme nebytovych priestorov 4-2008 

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 4/2008                        Dkz-4-2008

Zmluva č. 009/03 O poskytnutí užívateľských práv a vykonávaní záručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu               009-03

Dodatok č. 7 k zmluve č. 009/03                        Dkz-009-03

Zmluva č. 006/04 O dodaní aplikačných programov, poskytnutí užívateľských práv a vykonávaní záručného servisu                                              006-04

Dodatok č. 07/2011 k zmluve č. 006/04               Dkz-006-04

Zmluva č.1/2011  Zamestnávaťeľská zmluva         Zamam

Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2010/SSI                    D1-k2-2010

Zamestnávateľská zmluva DDS č. 1/2011             Z 1/2011

Zmluva o výpožičke                                            Z 2/2011

Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č: 3/2011

                                                                        Z 3/2011

Dodatok  č. 1 k zmluve 4/2009                            D1 k Z4/2009

Zmluva o nájme                                                 NZ 4/2011

Kúpna zmluva                                                   KZ 5/2011

Dodatok č. 08                                                   Dkz 006/04

Dodatok č. 8                                                     Dkz 009/03

Dodatok č. 1                                                     Dkz 4/2007

Zmluva o nájme nebyt. priestorov                        ZoPNP

NzE0Z