logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

Kontakty » Telefónny zoznam

 

Riaditeľstvo Bratislava    

Ing. Rudolf Kovačka,

+4212 38 10 53 23 kovacka@ssiri.sk;
Mgr. Erika Halasová

+4212 38 10 53 22

halasova@ssiri.sk
Mgr. Marek Putec

+4212 38 10 53 21

putec@ssiri.sk
Ing. Beatrica Baníková

+4212 38 10 53 20

banikova@ssiri.sk

 Mgr. Peter Papco

 +4212 38 10 53 20

papco@ssiri.sk

 

Ing. Peter Cerovský

+4212 38 10 53 19

cerovsky@ssiri.sk
p. Jana Pikaliová

+4212 38 10 53 18

pikaliova@ssiri.sk
Bc. Valéria Šimková

+4212 38 10 53 17

simkova@ssiri.sk

Inšpektorát Banská Bystrica

   

Ing. Martina Lukáčová

048/414 26 28,

lukacova@ssiri.sk

p. Jana Haviarová 048 414 26 32 haviarova@ssiri.sk
Fax: 048 414 26 32
Ing. Vladimír Barna  048 414 26 34  barna@ssiri.sk
Ing. Ivana Hladilová 048 414 26 34

 

Inšpektorát Bratislava

   

Ing. arch. Eduard Kolek

 

Bc. Jana Sysáková

+4212 38 10 53 16

 

+4212 38 10 53 15

kolek@ssiri.sk

 

sysakova@ssiri.sk

Fax:  +4212 38 10 53 75
Ing. Ján Kollár

+4212 38 10 53 11

kollar@ssiri.sk
Ing. Silvia Škultétyová

+4212 38 10 53 11

skultetyova@ssiri.sk
Ing. Igor Kalafus  +421 38 10 53 12  kalafus@ssiri.sk
 Ing. Vojtech Rybár  421 38 10 53 11

 rybar@ssiri.sk

Inšpektorát Košice

 

   
Ing. Boris Troščák, 055/632 00 24 troscak@ssiri.sk
Mgr. Andrea Petrášová 055 6320 024

petrasova@ssiri.sk;

Fax: 055 6320 024
Ing. Michal Tkáč 055 632 00 24

tkac@ssiri.sk

Ing. Ladislav Lukáč

Ing. Cyril Krajňák

 

lalukac@ssiri.sk

krajnak@ssiri.sk

     
Inšpektorát Nitra    

Ing. Miroslav Hanečka

42137 3811 761

hanecka@ssiri.sk;

p. Katarína Boledovičová

+42137 3811 762

boledovicova@ssiri.sk

 
Ing. Mária Tomková

+42137 3811764

tomkova@ssiri.sk

Ing. Katarína Šuleková

+42137 3811 763

sulekova@ssiri.sk

     

Inšpektorát Žilina

   
Ing. Juraj Súlovec
041/500 52 58 sulovec@ssiri.sk
p. Zuzana Janíková 041 500 52 56

janikova@ssiri.sk

Fax: 041 500 52 58

Ing. Dušan Ondrušík 041 50 052 57 ondrusik@ssiri.sk
Ing. Milan Dubec 041 50 052 57 dubec@ssiri.sk
     
NWY3MzcxM