logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

Kontakty » Kontakty
Kontakty

 

Inšpektorát Bratislava 

Adresa: Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
Telefón: +4212 38 10 53 15
E-mail:  ssi-ba@ssiri.sk;

Inšpektorát Banská Bystrica

Adresa: Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/414 26 28  
Fax: 048/4142632
E-mail: ssi-bb@ssiri.sk

Inšpektorát Košice

Adresa: Komenského 39/A, 040 01 Košice
Telefón: 055/632 00 24
Fax: 055/6320024
E-mail:ssi-ke@ssiri.sk

Inšpektorát Nitra

Adresa:Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
Telefón: +42137 3811 762
E-mail: ssi-nr@ssiri.sk

Inšpektorát Žilina

Adresa:

Predmestská 1613/80, 010 01 Žilina

Telefón: 041/500 52 56
Fax: 041/5005258
E-mail: ssi-za@ssiri.sk

Riaditeľstvo inšpekcie Bratislava

Adresa: Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
Telefón: +4212 38 10 53 22
E-mail:  info@ssiri.sk;
 

?
MWE4MT